Úvod
Letecká technika
Pozemní technika
Auto - Moto
Vojenské objekty
Muzea
Odkazy
Ke stažení
Kontakt
Kniha návštěv

Brigadyr
Internet

   Muzeum Milovicka

trvalá expozice na téma

"Německé objekty pro obsluhu vojenských střelnic z let 1939-1945 v Milovicích"

     V září 2007 byla autorem těchto stránek zřízena malá trvalá expozice v regionálním Muzeu Milovicka, která si klade za cíl přinést základní informaci o rozsahu stavební činnosti německé armády během druhé světové války na území tehdejšího nejstaršího československého vojenského výcvikového prostoru

     Expozice je pojata víceméně technicky - základní popisný text doplňují vybrané stěžejní fotografie současného stavu objektů a jejich zbytků vybavení. Tato část je již instalována. Druhou část tvoří výkresová dokumentace všech typů objektů zde se vyskytujících a jejich variant, kterou jsem průběžně pořídil při terénním měření - tato část bude instalována během týdne. Expozice je to sice rozsahem nevelká, na dvou panelech rozměru cca 2x2 m, nicméně je vůbec první, která se nezabývá obecnou historií zdejšího bývalého vojenského prostoru, nýbrž je úzce zaměřena právě na shromáždění dosavadních poznatků o německých objektech. V muzeu totiž dosud nebyla zmínka o jakémkoliv betonu - ať už rakouském, československém, německém nebo ruském. Výhodou této formy expozice je, že může být neustále průběžně aktualizována v souladu s tím, jak se mi bude nadále dařit získávat další, zejména archivní informace.

     Pochopitelně expozice není a nemůže být úplnou - doposud se autorovi zatím nepodařilo narazit na významnější relevantní historické prameny - fotografie, mapy, vzpomínky pamětníků, stejně tak chybí informace a podklady k novějšímu období po roce 1989, kdy např.některé strojovny na cílové ploše Balónka byly ještě v nedávné době kompletně vybaveny (dnes jsou již bohužel totálně devastovány). Proto prosím kohokoliv, kdo by mohl právě fotografiemi nebo mapami, vzpomínkami, postřehy atd.přispět k úplnosti našich poznatků o Milovicích (a nejen německému období 1939-45 o kterém se neví téměř nic), nechť mě prosím kontaktuje.

     Je třeba zdůraznit, že Muzeum Milovicka není tím muzeem v pravém slova smyslu, jak asi všichni očekávají. Jedná se v podstatě o soukromou aktivitu milovického občanského sdružení TKD Mladá, které se v rámci svých omezených možností snaží zmapovat historii zdejšího nejstaršího československého vojenského cvičiště od roku 1904. Základ nevelkých tématických expozic tvoří panely, na které se umísťují zalaminované texty, fotografie, mapy, různé dokumenty atd. Obsahové možnosti jednotlivých expozic jsou závislé na schopnostech přispěvatelů - tedy buď členů sdružení nebo nezávislých badatelů (můj případ).

     Muzeum Milovicka sídlí v bývalém "Důstojnickém domě" na Náměstí 30.června 507, Milovice-Mladá. Řádná otevírací doba je denně červenec - srpen 9-12 h a 13-17 h. V ostatní období po telefonické domluvě. Je třeba zdůraznit, že nynější expozice byly z důvodu stavebních prací budovy přesunuty do stísněnějších prostor v horním patře a došlo k demontáži některých tabulí a třírozměrných exponátů. Nicméně první expozice o pixlích tam je !!!

Stáhnout upoutávku na expozici vydanou ve zpravodaji Milovické Echo

http://www.mesto-milovice.cz/upload_file/20079411914781_Milovicke_Echo_09_2007.pdf

Kontaktní webová stránka o Muzeu Milovicka:

http://www.milovice.org/mltmuz00.html

 

Muzeum Milovicka