Úvod
Letecká technika
Pozemní technika
Auto - Moto
Vojenské objekty
Muzea
Odkazy
Ke stažení
Kontakt
Kniha návštěv

Brigadyr
Internet

SPOT-55

protipožární tank, AČR

Den bezpečnostních sil Praha 2006    

     Protipožární tank SPOT 55 je určen pro hašení požárů ve složitých terénních podmínkách, např. při požárech lesů, povrchových dolů, nebo tam kde je nutná zvýšená ochrana osob jako při haváriích plynovodů. Je vybaven objemnou nádrží na 11 000 l vody (hlavní nádrž na 9 000 a boční nádrž na 2 000 litrů), pěnotvorným zařízením s nádrží na 2 000 l pěnidla a dvěma práškovými hasícími přístroji s 500 kg hasícího prášku. Vozidlo je vybaveno čerpadly o výkonu 2 500 l/min a 3 200 l/min. Na vrchní části tanku se nacházejí 2 lafetové proudnice, které jsou ovládány ze vnitř vozidla a umožňují hašení do vzdálenosti 60-65 m. Dosah s pěnou je 50 m. V průběhu hašení požáru se do nádrže vozidla doplňuje voda čerpadlem z vodní nádrže do maximální výšky sání 7,5 m. Další možný způsob doplňování vody po zaujetí postavení vozidla je ze dvou cisteren připojených na zádi vozidla, popř.připojením ke dvěma vodním hydrantům. Proti vysokým teplotám je vozidlo chráněno vodní mlhou, která je tvořena vodou hnanou pod vysokým tlakem tryskami umístěnými na povrchu vozidla. Hašení požáru lze provádět také třemi ručními proudnicemi, které je možno připojit v zadní části vozidla. Tank lze řídit pomocí dálkového ovládání s dosahem 1 500 m. Přehled o situaci na požářišti zabezpečuje průmyslová kamera umístněná mezi lafetami a monitor u operátora tanku. Vozidlo je dále vybaveno radlicí s tryskami pro plošné hašení a ochlazovacím systémem, pro práci osádky v prostoru s výronem nebezpečných škodlivin 3 přístroji VDP-60 a pro nouzové opuštění tanku 3 záchrannými přístroji S-2. Teplota povrchu vozidla je snímána a signalizována osádce, kterou tvoří velitel, řidič a strojník. Další speciální výbavu tvoří varovné signalizační zařízení, které hlásí osádce nebezpečí radioaktivního záření, proti němuž je osádka chráněna speciálním obložením a vodní náplní nádrže. K monitorování a vyhodnocování situace slouží černobílá televizní kamera, televizní přijímač Merkur a výstražné a rozhlasové zařízení AZD 501. Spojení je zabezpečeno radiostanicí R-123, vnitřním hovorovým zařízením a dvěma přenosnými radiostanicemi PR-41.

Základní takticko technické údaje:

délka

7 950 mm

šířka

3 400 mm

výška

3 600 mm

obsah nádrže na vodu

11 000 l

obsah nádrže na pěnidlo

2 000 l

obsah hasicího prášku

500 kg

rychlost proudu vody

2 270 l/min

výkon motoru

425 kW

max.rychlost na komunikaci

55 km/h

max.rychlost v terénu

30 km/h

stoupavost 30°
boční náklon 20°
brodivost 1 400 mm
dojezd 270 km

hmotnost vozidla s max.náplní

42 500 kg

 

SPOT-55 SPOT-55 SPOT-55
SPOT-55 SPOT-55 SPOT-55
SPOT-55 SPOT-55 SPOT-55
SPOT-55 SPOT-55 SPOT-55
SPOT-55 SPOT-55 SPOT-55
SPOT-55 SPOT-55 SPOT-55
SPOT-55 SPOT-55 SPOT-55

fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Fujifilm Finepix S 9500 v rozlišení 2592x1944

pro použití na těchto stránkách byly komprimovány na rozlišení 600x450

na požádání lze zaslat fotografie v plné kvalitě

Doporučené prameny:

(1) http://www.hzspa.cz/hzspk/uo_usti_n_orlici/technika/tech_6.php

(2) http://www.15zzb.cz/Private/technika.htm

(3) http://hzscr.wbs.cz/CPS-32_SPOT_55.JPG

(4) http://www.mvcr.cz/casopisy/150hori/2001/kveten/dvorak.html

(5) http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5039

(6) http://vzuhlucin.15zzb.cz/index.php?id=foto&seznam=foto-technika&sekce=12