Úvod
Letecká technika
Pozemní technika
Auto - Moto
Vojenské objekty
Muzea
Odkazy
Ke stažení
Kontakt
Kniha návštěv

Brigadyr
Internet

POP-2

pojízdná převazovna, AČR

Den NATO 2006

     Pojízdná převazovna POP-2 je určena k poskytování neodkladných výkonů první lékařské pomoci a k provádění malých chirurgických zákroků přímo na nosítkách (na kterých byl raněný k ošetření dopraven) uložených na převazovém stole, nebo na převazovém stole na který byl raněný přeložen. Pojízdná převazovna je součástí obvaziště a umožňuje práci za všech ročních období ve dne i v noci.. Umožňuje činnost v polních podmínkách, jak v linii dotyku, tak v týlu, zejména je vhodná v případě živelných katastrof, umožňuje průjezd zamořeným prostorem. Svou výbavou umožňuje poskytování první lékařské pomoci raněným a provádění život zachraňujících zákroků, po provedení nezbytných úkonů pro stabilizaci stavu pacienta v přípravném pracovišti umožňuje jeho následné přemístění do skříňové karosérie na převazový stůl hlavního pracoviště pomocí zvedacího zařízení k  provedení potřebných lékařských výkonů. Lékařské výkony jsou zaměřeny obecně na výkony chirurgického charakteru, léčebné výkony nechirurgického charakteru a resuscitaci raněných, tj. opatření proti anafylaktickému šoku, dočasné zastavení krvácení tlakovým obvazem, svorkou, opichem, odstranění akutní dechové nedostatečnosti, zprůchodnění dýchacích cest zavedením vzduchovodu, resp. koniopunkci, umělým dýcháním ručním křísícím přístrojem nebo Spiretou, ošetření hrudních poranění okluzivním obvazem, dokončení traumatické amputace, drenáž ran, ošetření zrakových orgánů. Souprava POP-2 se skládá z automobilového podvozku Tatra T-815 VPK 15170 4x4.1, skříňové karosérie s kontejnerovými úchyty ISO 1D, dvojosého přívěsu, přípravného pracoviště rozmisťovaného ve stanu POP-2, bočního stanového přístřešku, dvou kusů nezávislého topení, filtračního a ventilačního zařízení, klimatizační jednotky. Výbava: souprava AP-80 lékařských  chirurgických nástrojů a šicího materiálu, sterilní obvazový materiál B-1, souprava dlah, berlí a pomocného materiálu B-2, soupravu léků M-5, pojízdný převazový stůl, horkovzdušný sterilizátor STERIMAT, halogenová operační lampa BLUE-30, chladnička LK-3 24 ACD-F, resuscitační aparatura SPIRETA-V, ruční respirační přístroj RP-85, defibrilátor DEKARD, bateriová odsávačka LAERDAL, ohřívač vody, klimatizační jednotka, teplovzdušné topení, filtroventilační jednotka, svářečka fólií pro sterilizaci, dřezový stůl s vodovodním systémem pro 250 l vody, skříňová sestava pevně zabudovaná pro uložení zdravotnického materiálu, kyslíkové desetilitrové láhve, sklápěcí sedačky, a další zařízení pro osvětlení, elektroinstalaci a signalizaci mezi kabinou řidiče a nástavbou. V zadní vnější části nástavby je zabudované zvedací zařízení s plošinou o maximální zatíženosti do 750 kg umožňující zvednutí pojízdného převazového stolu s nosítky, na kterých je uložen raněný. Přípravné pracoviště POP se rozvinuje ve stanu, který navazuje na zadní část skříňové karosérie.K pojízdné převazovně se ještě rozvinuje boční přístřešek na pravé straně (ve směru jízdy). Ve skříňové karosérii dvojosého přívěsu je umístěno nebo zabudováno toto zařízení: dvě elektrocentrály (z vnější strany), sklopné sedačky, sklopná lůžka, sklopné stolky, filtroventilačné zařízení, teplovzdušné topení, topení Dantherm pro vytápění stanu a ostatní příslušenství potřebné k rozvinutí pojízdné převazovny.

Základní takticko technické údaje:

celková délka soupravy

14 530 mm

výška soupravy

3 855 mm

pohotovostní hmotnost POP-2 s nástavbou

11 500 kg

užitečná hmotnost POP-2 s nástavbou

400 kg

celková hmotnost POP-2

11 900 kg

celková hmotnost přívěsu

5 500 kg

maximální rychlost

80 km/h

spotřeba paliva na 100 km

70 l

zvedací zařízení typu BÄR v zadní části nástavby

do 750 kg

klimatizační jednotka

 

chladící kapacita

3000 kcal/hod

max.množství dodávaného vzduchu

420 m3/hod

napětí

230 V

příkon

1,3 kW

teplovzdušné topení skříňové karoserie

 

max.tepelný výkon

2800 W

napětí

24 V

jmenovitý proud

3A

spotřeba paliva

0,3 l/h

ohřívač vzduchu stanového přístřešku DANTHERM

 

jmenovitý tepelný výkon

15 kW

množství dodávaného vzduchu

830 m3/hod

spotřeba paliva

1,8 l/h

napětí

230 V

jmenovitý proud

3A

elektrocentrály 4 kW

 

počet

2 ks

výkon

4 kW

jmenovité napětí

2 x 230 V/ 400 V

spotřeba paliva (1 EC)

3,5 - 4 l/hod

přípravné pracoviště rozvinuté ve stanu-půdorys

5 500 x 4 000 mm

 

T-815 4x4 POP-2
T-815 4x4 POP-2

fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Fujifilm Finepix S 9500 v rozlišení 2592x1944

pro použití na těchto stránkách byly komprimovány na rozlišení 600x450

na požádání lze zaslat fotografie v plné kvalitě