Úvod
Letecká technika
Pozemní technika
Auto - Moto
Vojenské objekty
Muzea
Odkazy
Ke stažení
Kontakt
Kniha návštěv

Brigadyr
Internet

Poválečné opevnění u zaniklé obce Bučina

Šumava 2006

     Na Šumavě, v okolí zaniklé obce Bučina, srovnané se zemí v 50.letech, se nachází poměrně velké uskupení dosud málo známých objektů poválečného opevnění - jak typizovaných kulometných objektů z prefabrikovaných železobetonových rámů, tak i jednoduchých kamenozděných pevnůstek z první etapy výstavby. Uvítáme jakékoliv informace a tipy na další objekty v této i jiné oblasti.

     Jeden z klasických palebných kulometných objektů KŽ-1 se nachází na vyvýšeném místě v terénním stupni na ohrazené pastvině poblíž sezóně provozované turistické autobusové zastávky. Objekt šikmo směrem ke státní hranici, vzdálené asi 1 km, postřeluje turistickou stezku vedoucí až k hraničnímu přechodu. Vstup je zavalený, takže se nepodařilo zjistit stav interiéru, nicméně pohledem skrz střílnu lze poznat, že je zde dochováno minimálně základní torzo kulometné lafety UL-1

KŽ-1 střílna palebný sektor

     Sejdeme-li od výše popsaného objektu po stezce dolů směrem ke státní hranici, narazíme po pravé straně na malý dřevěný srub Informačního centra NP Šumava. V jeho blízkosti se nachází unikátní další objekt KŽ-1. Unikátní je tím, že vstupní partie je s vlastním objektem spojena naprosto netypickou dlouhou (odhadem tak 6-8 m) chodbou poskládanou z prefabrikovaných železobetonových rámů na kterou navazuje krátká chodbička s tlakotěsnými dveřmi. V objektu je velmi vlhko, což je dáno vysokou hladinou spodní vody. Střelecká místnost bývá pravděpodobně často zatopena odhadem aspoň 20 centimetrů.

KŽ-1 střílna střílna
vchod chodba chodba
chodba dveře panely
vchod strop lafeta UL-1

     Zhruba v polovině vzdálenosti mezi těmito výše popsanými POKy je turistická odbočka, která směřuje zhruba jihovýchodním směrem k další zaniklé obci Knížecí pláně. K této cestě přiléhá další oplocená pastvina, na níž se nachází další pozoruhodný objekt - kamenozděná pevnůstka o velikosti POKu, ze všech stran krytá umělými zemními záhozy. Tyto objekty pocházejí patrně ze začátku 50.let a jsou velmi jednoduché - malá střelecká místnosti o rozměrech 2x2x2 m, ke které byla později přistavěna vstupní šachta ze železobetonových rámů. Vlastní vstup je zavalen, nicméně existující škvírou se podařilo prostrčit s vypětím všech sil fotoaparát a zachytit horní partii vstupní šachty.

pastvina ŘOPOK týl
strop střílna střílna
vchod vchod palebný prostor

  Po levé straně od palebné osy kamenozděného objektu se nachází vzrostlý smrkový les a na jeho okraji opět klasický objekt KŽ-1, který svého souseda na pastvině perfektně palebně kryje. Objekt se opět nachází v nenápadném terénním valu, má zavalený vchod a ve střílně se nachází ocelový sklopný kryt a zřejmě i lafeta UL-1.

KŽ-1 střílna vchod

fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Fujifilm Finepix S 9500 v rozlišení 3696x2464

pro použití na těchto stránkách byly komprimovány na rozlišení 600x400

na požádání lze zaslat fotografie v plné kvalitě