Úvod
Letecká technika
Pozemní technika
Auto - Moto
Vojenské objekty
Muzea
Odkazy
Ke stažení
Kontakt
Kniha návštěv

Brigadyr
Internet

Poválečné opevnění v okolí zaniklé obce Knížecí pláně

Šumava 2006

     Asi 6 km jihovýchodně o zaniklé obce Bučina se nachází další zaniklá obec Knížecí pláně v bezprostřední blízkosti státní hranice. Tato obec byla také v 50.letech zcela srovnána se zemí a také zde bylo údajně postaveno mnoho objektů poválečného opevnění. Najít je ale není příliš snadné, protože "podezřelých míst" je opravdu mnoho a navíc jsou zde rozsáhlé oplocené pastviny, navíc v zóně NP Šumava. Přijdeme-li z vnitrozemí po asfaltové cestě a odbočíme-li před rozbořeným seníkem na polní cestu, která stoupá na planinu, narazíme zhruba na vrcholu na známky prvního objektu. Ten se nachází v bezprostřední blízkosti cesty po její levé straně a je téměř nepostřehnutelný, což ostatně dokládají první 3 fotografie - podařilo se lokalizovat pouze betonové desky kryjící pravděpodobně střílnu a pravděpodobné míst vchodu.Objekt palebně vykrývá planinu rovnoběžně se státní hranicí. Po pravé straně cesty, asi 20-30 m od kraje, na úrovni předešlého objektu, je pravděpodobně další objekt - úkryt, patrný je pouze mírně posunutý masivní betonový překlad. Úzkou škvírou se opět podařilo prostrčit fotoaparát a a vyfotit horní partie pod betonovou deskou (další 3 fotografie ve druhém řádku). O podstatný kus dále, za zbytky znovuobnovovaného zdejšího hřbitova německých usedlíků se podařilo nalézt ještě méně než v prvních dvou případech - evidentně vhodné místo pro umístění objektu pro palbu zpět do vnitrozemí, blíže neidentifikovaný kus betonu a záhadný balvan se vsazeným, asi betonovým patníčkem (další 3 fotografie ve třetím řádku). Vydáte-li se od hřbitova zpět do vnitrozemí po pěšině, která zhruba půlí otevřený terén Knížecích plání, na pastvině na upatí malé vyvýšeniny je teprve první zcela rozpoznatelný objekt KŽ-1, i když všimnout si ho z cesty je víceméně náhoda. Objekt má zavalený vchod, torzo lafety UL-1 a postřeluje mírně šikmo cestu směrem ke vzdálenému hřbitovu (poslední 3 fotografie v posledním řádku). Uvítáme jakékoliv další informace nejen o těchto objektech nejen v této neprobádané oblasti.

objekt č.1 asi vchod palebný sektor
objekt č.2-úkryt? pod překladem k hranici
objekt č.3 ? kámen a patník palebný sektori
objekt KŽ-1 objekt KŽ-1 střílna