Úvod
Letecká technika
Pozemní technika
Auto - Moto
Vojenské objekty
Muzea
Odkazy
Ke stažení
Kontakt
Kniha návštěv

Brigadyr
Internet

   SS - Truppenübungsplatz Beneschau

"Kampfbahn III. - Chleb"

 

Pozn.: popis polohy jednotlivých objektů je vztažen k poloze pozorovatele stojícího před čelní stěnou objektu a dívajícího se ve směru postupu daného bojového směru

!!! číslovaní objektů bylo zavedeno uměle a není ničím podloženo !!!

 

Objekt č.1

typ: pěchotní úkryt velmi nízké odolnosti

umístění: vpravo od silnice Podělusy-Chleby, severně od obce Chleby

stručný popis: pravostranný objekt velmi nízké odolnosti se zapuštěným vchodem a hladkým průzorem. Pozorovací místnost převýšena nad podlahou vstupní chodbičky. Světlá výška profilu chodby nesnížena v celé své délce. Kromě stropních I profilů v interiéru nejsou dochovány žádné další kovové prvky.

"pixle" - č.1 čelní stěna zemní zához
detail průzoru vchod interiér

!!! pro stažení výkresu velikosti A1 v pdf klikněte na obrázek !!!

výkres objektu č.1

!!! velkoplošný 3D model objektu z dílny Petra Cihelky  !!!

3D model objektu

--------------------------------------------------

Objekt č.2

typ: pěchotní úkryt velmi nízké odolnosti

umístění: vlevo od silnice Podělusy-Chleby, severně od obce Chleby

stručný popis: levostranný objekt velmi nízké odolnosti se zapuštěným vchodem a hladkým průzorem. Pozorovací místnost převýšena nad podlahou vstupní chodbičky. Světlá výška profilu chodby nesnížena v celé své délce. Kromě stropních I profilů v interiéru nejsou dochovány žádné další kovové prvky. 

"pixle" - č.2 čelní stěna z týlu
pravá strana římsa ochrana vchodu
průzor nesnížený profil chodby interiér

!!! pro stažení výkresu velikosti A1 v pdf klikněte na obrázek !!!

výkres objektu č.2

--------------------------------------------------

Objekt č.3

typ: pěchotní úkryt velmi nízké odolnosti

umístění: vpravo od silnice Podělusy-Chleby, severně od obce Chleby

stručný popis: levostranný objekt velmi nízké odolnosti s přímým vstupem z úrovně terénu a hladkým průzorem. Pozorovací místnost převýšena nad podlahou vstupní chodbičky. Světlá výška vchodu snížena překladem bez následného šikmého přechodu do roviny stropu společné pro pozorovací místnost a vchodovou část. Kromě stropních I profilů v interiéru nejsou dochovány žádné další kovové prvky. 

"pixle" - č.3 týlová stěna průzor
zesílení průzoru zesílení průzoru ochrana vchodu
vchod snížení profilu vchodu vchod do poz.místnosti
zesílení týlová stěna čelní stěna

!!! pro stažení výkresu velikosti A1 v pdf klikněte na obrázek !!!

výkres objektu č.3

--------------------------------------------------

Objekt č.4

typ: jednostranná strojovna pozorovatelnou nízké odolnosti

umístění: za malým rybníčkem pod Zádušním vrchem východně od obce Chleby

stručný popis: částečně odstřelený objekt strojovny s jedním dochovaným průzorem v hlavním sálu. Velký vjezd je v levé boční stěně objektu, vchod pro pěší včetně malé místnosti je zřejmě na pravé (odstřelené straně. Objekt nemá obdélníkový půdorys - týlová stěna za velkým sálem je prosazena pod úroveň týlové stěny sálu )objekt vnějším půdorysem připomíná nedaleký objekt č.7.

"pixleů - č.4 průzor čelní stěna
pozůstalá část velký vchod týlová stěna

--------------------------------------------------

Objekt č.5

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna nízké odolnosti

umístění: západně od obce Chleby na úpatí kóty 339,8 m

stručný popis: odstřelený pravděpodobně pravostranný objekt střední odolnosti s přímým vstupem z úrovně terénu

"pixle" - č.5 stropnice stropnice
stropnice rozvaliny stěn utržená římsa

--------------------------------------------------

Objekt č.6

typ: pravděpodobně dvoustranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: západně od obce Chleby poblíž vrcholu kóty 339,8 m

stručný popis: na předpokládaném místě nalezen půlkruhový výkop s vyskládanými lomovými kameny...nemusí souviset s vlastním objektem !!! Uvedená fotka zachycuje pohled na kótu 339,8 m pohledem z jižního směru...objekt se měl nacházet těsně pod vrcholem - na fotografii zhruba uprostřed v pomyslném protažení včelína na louce směrem vzhůru.

kóta 339,8 m

--------------------------------------------------

Objekt č.7

typ: jednostranná strojovna s pozorovatelnou střední odolnosti

umístění: ve východní části obce Chleby, v blízkosti domů, remízek poblíž kóty 321 m (dle německé mapy)

stručný popis: nedostavěný objekt strojovny s velkým vchodem v čelní stěně velkého sálu. Pěší vstup do objektu je také z čelní stěny lomenou chodbou dále do menší místnosti oddělenou od velkého sálu železobetonovou stěnou.

vchod pro pěší vchod pro pěší vchod pro pěší
lomená chodba lomená chodba lomená chodba
vnitřní stěna vnitřní stěna vnitřní stěna
vnitřní stěna malá místnost vnitřní stěna
průzor průzor průzor
malá místnost malá místnost malá místnost
velký sál velký sál stěna velkého sálu

!!! pro stažení výkresu velikosti A1 v pdf klikněte na obrázek !!!

výkres objektu č.7

--------------------------------------------------

Objekt č.8

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: jižně od obce Chleby, před Chlebským rybníkem, na poli v remízku

stručný popis: levostranný objekt střední odolnosti s přímým vstupem z úrovně terénu a hladkým průzorem. Pozorovací místnost převýšena nad podlahou vstupní chodbičky. Světlá výška vchodu snížena překladem bez následného šikmého přechodu do roviny stropu společné pro pozorovací místnost a vchodovou část. Kromě stropních I profilů v interiéru nejsou dochovány žádné další kovové prvky. 

 

"pixle" - č.8 průzor kamenná rovnanina
římsa vchod interiér

 

výkres objektu č.8

--------------------------------------------------

Objekt č.9

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: východně od Chlebského rybníka, v poli, poblíž kóty 325 m (dle německé mapy), dřevěný posed na stropnici

stručný popis: levostranný objekt střední odolnosti, více nebylo možno zjistit pro totální neprostupnost křovisek

"pixle" - č.9

--------------------------------------------------

Objekt č.10

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: nad obcí Dunávičky, v blízkostí stavení, ve svahu kóty 354 m (dle německé mapy)

stručný popis: levostranný objekt střední odolnosti s přímým vstupem z úrovně terénu a hladkým průzorem. Pozorovací místnost převýšena nad podlahou vstupní chodbičky. Světlá výška vchodu snížena překladem bez následného šikmého přechodu do roviny stropu společné pro pozorovací místnost a vchodovou část. Kromě stropních I profilů v interiéru nejsou dochovány žádné další kovové prvky. 

"pixle" - č.10 průzor detail průzoru
strop vchodu interiér čelní stěna zevnitř

!!! pro stažení výkresu velikosti A1 v pdf klikněte na obrázek !!!

výkres objektu č.10

--------------------------------------------------

Objekt č.11

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: východně od Chlebského rybníka, v poli v pásu křovisek

stručný popis: levostranný objekt střední odolnosti s přímým vstupem z úrovně terénu a hladkým průzorem

"pixle" - č.11

--------------------------------------------------

Objekt č.12

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: jižně od obce Dunávičky, za silnicí na východním břehu Dunávického rybníku

stručný popis: na předpokládaném místě nebylo nic nalezeno

--------------------------------------------------

Objekt č.13

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: na místě dnešního JZD u křižovatky Chleby-Dunávice a Netvořice-Dunávičky, uvnitř areálu

stručný popis: zatím blíže nepopsáno

(foto Josef Velíšek)

"pixle" - č.13

--------------------------------------------------

Objekt č.14

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: vpravo od silnice Chleby-Dunávice, před obcí Dunávice, ve svahu pod lokalitou Vidrholec

stručný popis: na předpokládaném místě nalezena křovisky zarostlá a odpadky zanesená jáma, která nemusí s objektem souviset !!!

--------------------------------------------------

Objekt č.15

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: u západního břehu Dunávického rybníku, v lesíku kóty 340 m (dle německé mapy)

stručný popis: na předpokládaném mstě nalezen pravidelný a hluboký výkop, který pravděpodobně bude souviset s objektem

výkop "pixle" - č.15 (?)

--------------------------------------------------

Objekt č.16

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: u jižního okraje Dunávického rybníku

stručný popis: na předpokládaném mstě nalezen pravidelný a hluboký výkop, který pravděpodobně bude souviset s objektem

výkop "pixle" - č.16 (?)

--------------------------------------------------

Objekt č.17

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: vpravo od silnice Dunávice-Soběšovice na kraji lesa

stručný popis: na předpokládaném místě nebylo nic nalezeno. Na níže uvedené fotografii je uveden výhled z okraje ve směru jihovýchod směrem na Benice, poblíž místa předpokládané polohy objektu.

výhled

--------------------------------------------------

Objekt č.18

typ: jednostranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: poblíž vrcholu kóty 364,4 m, severně nad částí obce Benice u Soběšovic

stručný popis: na předpokládaném místě byl nalezen mělký výkop zaházený odpadky, který nemusí s objektem souviset. Na druhou stranu uvedené místo by bylo pro objekt ideální, neboť je z těchto míst perfektní výhled proti směru "Kamfbahn IV". První fotka zachycuje pohled na kótu; objekt se měl pravděpodobně nacházet v prostřední části fotky, kde les přechází v nízká křoviska. Druhá fotka dokumentuje výhled z místa poblíž objektu č.18 do směru "Kampfbahn IV" mezi Chrášťany a Krusičany.

kóta 364,4 m "Kampfbahn IV."

--------------------------------------------------

Objekt č.19

typ: čtyřstranná dělostřelecká pozorovatelna střední odolnosti

umístění: na svahu kóty 364,4 m pod objektem č.18 v poli

stručný popis: na předpokládaném místě nebylo nic nalezeno

--------------------------------------------------

Objekt č.20

typ: pěchotní úkryt nízké odolnosti

umístění: vlevo od silnice Podělusy-Chleby, nad jižním okrajem obce Podělusy, v poli

stručný popis: na předpokládaném místě byla nalezena mělká prohlubeň, která nemusí s objektem souviset !!!!

výkop "pixle" - č.20 )?)

--------------------------------------------------

fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Nikon Coolpix L4 2272x1704

pro použití na těchto stránkách byly komprimovány na rozlišení 600x450